Fabiflu 800 Co Pack Tablet_Glenmark Pharma

2,560.00  2,432.00 

BRAND-Glenmark Pharmaceuticals Ltd

PER PACK-18 Tablets

COMPOSITION-Favipiravir (800mg) + Favipiravir (200mg)

X