NAVARATNA YOGAMRIT TABLET

316.00 

PACK SIZE- 30 tablets per pack
CONTENT- Hira bhasma, Panna bhasma, Manikya bhasma, Pusparaj bhasma, nilam bhasma, vaidurya bhasma, gomedmani bhasma, mukta pishti, vaikrant bhasma,
praval pishti, suvarna makshik bhasma, raupya makshik bhasma, pipali, Ext. Aal. Ext.amalaki, ashwagandha, guduchi,.
Preservatives: Sodium benzoate.
BRAND- Virgo

X